Внесок

Внесок – грошові кошти, внесені на зберігання в банк або в інші фінансові установи. Особа, яка внесла вклад, – вкладник існують іменні вклади і вклади на пред'явника. Останнім може користуватися будь-яка особа, яка пред'явила документ, що засвідчує вкладення коштів. Вклади до запитання вносяться без зазначення терміну зберігання, а термінові вклади – на певний термін.

Внесок – внесення певної суми грошових коштів у вигляді вкладу в банк, платежі плата за вступ (вступний внесок), участь в організації (членські внески), оплата своєї частки у придбанні майна (пайовий внесок).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.