Ринкове замовлення

Ринкове замовлення – форма замовлення на купівлю-продаж цінних паперів за найприйнятнішими цінами ринку. Замовлення, в якому не зазначено ціну є ринковим замовленням.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.