Експортне замовлення

Експортне замовлення – державне за мовлення фірмам і організаціям на виробництво та експорт певних товарів, послуг, робіт, форма державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств, експортного контролю. Експортне замовлення в Україні є складовою державного замовлення. Здійснюється для виконання міждержавних зобов'язань і угод. У регульованій ринковій економіці проводиться на добровільній і конкурсній основі. В Україні відповідно до Указу Президента України «Про державний контракт на 1995 рік» передбачено, що для підприємств, які є монополістами на відповідному ринку продукції, державний контракт обов'язковий. Фірми зацікавлені в отриманні експортного замовлення, оскільки воно означає гарантований збут продукції, вигідні умови продажу, нерідко з отриманням субсидій. Можливе також часткове централізоване забезпечення дефіцитними ресурсами. Експортне замовлення можна розглядати як форму підтримки підприємства.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.