Експортна програма підприємства

Експортна програма підприємства – цільова комплексна програма підприємства у сфері зовнішньоекономічної діяльності, що передбачає вивезення товарів, технологій, об'єктів інтелектуальної власності та послуг за кордон для розширення ринків збуту й отримання високих прибутків.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.