Експеримент

Експеримент (лат. experimentum – проба, досвід) – вивчення дослідження економічних явищі процесів, економічної системи та її елементів через їх відтворення в штучно створених або природних (звичайних) умовах. Експеримент відіграє значну роль під час здійснення економічних реформ. Необхідна ретельна підготовка, обґрунтування, всебічні розрахунки результатів експериментів. Здійснюється на мікро- і макроекономічному рівнях. У першому випадку в межах окремої бригади, цеху впроваджують нові форми та методи організації виробництва, оплати праці тощо і в разі досягнення позитивних результатів поширюють їх на все підприємство. У другому – в межах окремої або комплексної галузі впроваджують нові форми та системи оподаткування, оплати робочої сили, роздержавлення та приватизації і в разі досягнення позитивних результатів поширюють на окремі сфери виробництва, а згодом і на всю економіку. Експеримент дає змогу перевірити на практиці правильність гіпотез, теоретичних положень, ступінь ефективності нових важелів економічного регулювання економіки. Експеримент також означає дослідження, у процесі якого в заданих умовах змінюють один або декілька факторів за незмінності інших факторів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.