ЕВРИКА

ЕВРИКА (Європейське агентство з координації наукових досліджень) – спільна програма 18-ти західноєвропейських країн і Туреччини в галузі науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок з метою вироблення передових напрямів НТР, які забезпечують зростання конкурентоспроможності продукції цих країн на світових ринках і поступову ліквідацію їх відставання від США та Японії.

Вищий орган "Еврики" – Європейська міжурядова конференція і Група високопоставлених представників. Поточними питаннями з підготовки науково-технічних проектів займається секретаріат (місце роботи – м. Брюссель). Діяльність країн-учасниць у цій організації відбувається у формі повноправного членства (здійснюється на офіційному рівні всіма країнами) і обмеженого членства (здійснюється на рівні окремих фірм і повинна бути схвалена національним урядом та Європейською міжурядовою конференцією). Хоча програма "Еврики" не має централізованого фонду для фінансування спільних проектів (витрати на їх здійснення беруть на себе фірми), уряди 19 країн дійшли згоди про надання фінансової підтримки конкретним проектам залежно від їх значення для національної економіки. Програма "Еврики" – це понад 60 проектів у сфері інформатики, робототехніки, біотехнології, засобів зв’язку нових матеріалів, транспорту, охорони довкілля, дослідження морських ресурсів.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.