Викуп підприємства

Викуп підприємства – одна з форм роздержавлення власності, що здійснюється через купівлю-продаж, тобто зміну форм власності та власника. Найтиповіший випадок – викуп підприємства у держави трудовим колективом. Існують дві основні форми викупу: прямий викуп з посередньою оцінкою вартості майна та передача підприємства в оренду з подальшим його викупом трудовим колективом.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.