Державне підприємство

Державне підприємство – підприємство основні засоби якого є державною власністю, а керівників призначають або наймають за контрактом державні органи. Підприємства, якими безпосередньо розпоряджається держава, її органи, є казенними.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.