Індивідуальне приватне підприємство

Індивідуальне приватне підприємство – підприємство, що належить окремій особі або членам її сім'ї. Власник такого підприємства несе повну відповідальність за зобов'язаннями підприємства згідно зі статутними документами.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.