Безпека підприємства

Безпека підприємства – стан захищеності життєво важливих інтересів підприємства, компанії від мафіозно-тіньових структур, нечесної конкуренції некомпетентних рішень, недосконалих законів а також здатність протистояти цим загрозам і реалізовувати внутрішні цілі.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.