Безпека продукції

Безпека продукції – сукупність споживчих властивостей продукції, які не загрожують безпеці життя людини та її майну. Формою вияву безпеки продукції є встановлений на неї державний стандарт.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.