Валова продукція підприємства

Валова продукція підприємства – 1) показник, який характеризує у вартісній формі обсяг виробленої підприємством продукції за певний період часу, 2) частина валового суспільного продукту, створена на підприємстві. Особливості процесу відтворення в різних галузях народного господарства зумовлюють різні методики визначення валової продукції підприємства. Валова продукція промислового підприємства містить вартість вироблених готових виробів, вартість реалізованих за межами підприємства напівфабрикатів власного виробництва, продукцію, виготовлену в підсобних і допоміжних підрозділах і реалізовану на стороні, роботи промислового характеру, виконані у звітному періоді на замовлення зі сторони, зміну за звітний період залишків напівфабрикатів власного виробництва, зміну залишків продукції, виготовленої в підсобних і допоміжних підрозділах, зміну залишків незавершеного виробництва, внутрішній оборот у тих особливих випадках, коли він зараховується до складу валової продукції.

Валова продукція сільськогосподарського підприємства містить вартість сирих продуктів рослинництва, вартість вирощування молодих багаторічних насаджень, окрім лісу, зміну вартості незавершеного виробництва на кінець і початок року, вартість продуктів тваринництва, вартість приплоду, приросту живої маси тварин, а також продукції звірівництва, шовківництва, ставкового рибного господарства. У виробництві деяких видів сільськогосподарської продукції використовується частина продукції, вироблена в господарстві у поточному році (наприклад, корми). Тому вартість їх обліковується двічі як частини продукції рослинництва і як складового елемента вартості продукції тваринництва. Валова продукція будівництва місіть вартість введених в експлуатацію об’єктів будівництва без вартості обладнання (будівельна вартість), вартість зміни залишків незавершеного будівництва без зміни вартості обладнання, яке ще монтується, вартість зміни залишків незавершеного будівельного виробництва, вартість виконаного капітального ремонту будівель і споруд, вартість поточного ремонту, виконаного підрядним способом.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.