Випробування товару (продукції) в ринкових умовах

Випробування товару (продукції) в ринкових умовах – етап розробки новинок, в процесі якого товар і маркетингову стратегію випробовують у реальній обстановці для з'ясування поглядів споживачів та ділерів на особливості використання, експлуатації, перепродажу, а також для визначення розмірів ринку.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.