Класифікація товарів широкого вжитку

Класифікація товарів широкого вжитку – поділ товарів на групи відповідно до купівельних потреб споживачів товари повсякденного попиту, товари особливого попиту, товари пасивного попиту й товари попереднього вибору.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.