Класифікація технологій

Класифікація технології – 1) (за Вудвордом) – поділ технологій згідно з британською методикою дослідження менеджменту на такі основні групи: 1) дрібносерійна або одинична технологія (орієнтація виробництва на одного замовника), 2) масове виробництво (виготовлення значної кількості принципово однорідної продукції), 3) безперервне виробництво (використання автоматизованого устаткування для виготовлення значної кількості однакової продукції).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.