Класифікація інновацій за ступенем новизни

Класифікація інновацій за ступенем новизни – розподіл сукупності інновацій на однорідні за рівнем новизни групи з метою оцінки їх значущості. Новизна інновацій може стосуватися продукту, технологічного процесу або тільки їх певних елементів, якщо вони змінюють функції або характеристики продукту чи технологічного процесу. Відповідно до цього виділяють радикальні інновації щодо принципово нових продуктів, інкрементальні інновації – пов'язані зі значним удосконаленням існуючих продуктів або із впровадженням чи вдосконаленням існуючих методів управління, щодо технологічних параметрів інновації поділяють за такими ознаками: а) продуктові інновації – застосування нових матеріалів та напівфабрикатів і комплектуючих, б) процеси та інновації – нова технологія виробництва вищий рівень автоматизації, нові методи організації виробництва. За типом новизни на ринку інновації поділяють на нові для підприємства, для галузі в країні, для галузі у світі.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.