Інновація

Інновація – новий підхід до конструювання, виробництва, збуту товарів, завдяки якому інноватор (автор інновації) та його компанія здобувають переваги над конкурентами. Зареєстровані у певній країні і підтверджуються патентами, за допомогою яких і може здобути тимчасову монополію.

 

Залежно від сфери застосування нових підходів та ідей розрізняють такі найголовніші види інновацій:

  • продуктові – створення нових товарів або послуг, які орієнтуються на попит, що формується,
  • технологічні – вдосконалення методів виробництва існуючих товарів (послуг),
  • ринкові – вироблення нових методів діяльності на ринку,
  • організаційні – вдосконалення організаційних структур управління підприємствами.

Інновації – предмет особливої діяльності людей, що організовується особливим видом управління – інноваційним менеджментом. Попит на інноваційні розробки зростає через загострення конкуренції на світових ринках. Різноманітні і стають основою і стратегій, які дають змогу компанії здійснити глибокі прориви в розвитку. За допомогою і стратегій визначають технічне та ринкове старіння виробленої продукції, а також час зняття її з виробництва.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.