Базисні інновації

Базисні інновації – значні капітало- та наукомісткі нововедення у розвиток основної продуктивної сили (людини), техніки, технологи, предметів праці та використовуваних людьми сил природи, що зумовлюють формування нового технологічного способу виробництва. У розвитку основної продуктивної сили до таких нововведень відносять сучасну медицину, систему освіти, рекреаційні послуги та ін., з розгортанням другого етапу НТР у сфері техніки – мікроелектроніку, суперкомп'ютери 5-го та 6-го поколінь, інтелектуальні роботи, гнучкі технологи, телекомунікації, інтернет, індустріально-інформаційні комплекси, у сфері технологи – лазерні, плазмові, мембранні біотехнології, космічні та безвідходні екологічно чисті технології. У сфері застосування принципово нових предметів праці до базисних інновацій зараховують створення нових матеріалів із заданими властивостями – композитних матеріалів (поєднання металів і кераміки, скла і кераміки, полімерів, надчистих і надтвердих матеріалів та ін.).

До базисних інновацій у застосуванні сил природи належать використання ядерної та термоядерної енергії, енергії Сонця, підземного тепла Землі тощо. Базисні інновації мають, як правило, міжгалузевий характер, потребують значних ризикованих інвестицій, розвитку інфраструктури, а отже, всебічної підтримки держави. Так, у США наприкінці 90-хчастка держави у фінансуванні НДДКР становила 50%, в країнах ЄС – понад 40%. У здійсненні базисних інновацій Україна наприкінці XX ст. відставала від розвинутих країн світу в десятки разів.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.