Класифікація податків

Класифікація податків – групування податків за певними ознаками. За формою оподаткування – прямі й непрямі, за об'єктом оподаткування – податки на доходи юридичних осіб га громадян, податки на майно, землю, транспортні засоби, інше рухоме або нерухоме майно, податки на споживання (сплачуються не під час отримання доходів, а під час їх використання), за рівнем державних структур, що встановлюють податки, – загальнодержавні й місцеві, за економічним змістом об'єкта оподаткування – податки на доходи, споживання і майно, за спрямуванням – податки, сплачувані додержавного бюджету, податки, сплачувані до місцевих бюджетів, змішані податки, податки, з яких формуються спеціальні позабюджетні фонди, за складовими ціни, на які відносять податки, – податки, сплачувані з прибутку, податки, віднесені на витрати виробництва, акцизи, за співвідношенням між ставкою податку і величиною доходу – прогресивні, регресивні та пропорційні, за суб'єктом оподаткування – податки, які сплачують юридичні особи та громадяни.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.