Податкова гавань

Податкова гавань – невеликі держави і території, які здійснюють політику залучення позичкових капіталів, надаючи податкові та інші пільги іноді зниження оподаткування поширюється лише на деякі види доходів. Так, у Люксембурзі існує пільговий податковий режим для банків, у Швейцарії – для холдингових, посередницьких і торгових компаній, на Багамських островах – звільнення від подохідного податку. В податкових гаванях пільги поширюються на іноземні й на місцеві компанії. На відміну від цього, в офшорних зонах пільги поширюються лише на іноземні компанії. У світі налічується понад 70 податкових гаваней.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.