Гербовий податок

Гербовий податок – грошові кошти, які вилучає держава у вигляді податку на документи, оформити які необхідно при здійсненні певних операцій та угод (реєстрація підприємства, збільшення акціонерного капіталу та ін.).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.