Елементи податку

Елементи податку – визначені законодавчими актами держави принципи побудови та організації податкової системи. До елементів податку належать суб'єкти податку (платники податків), об'єкти податку (оподатковуваний дохід або майно), одиниця оподаткування (одиниця виміру об'єкта податку) податкова ставка (норма оподаткування, податковий оклад, сума податку з одного об'єкта) та податкові пільги.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.