Земельний податок

Земельний податок – основна форма плати за користування земельними ресурсами. Платниками є фізичні та юридичні особи, яким земля надана у власність, володіння або користування.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.