Класифікатор

Класифікатор (лат. classis – розряд і facere – робити) – систематизований перелік об'єктів (продукції, товарів, послуг), кожному з яких присвоюється певний шифр, код. Використання класифікатору дає змогу поліпшити статистичні спостереження, накопичення даних та їх обробку. У провідних галузях народного господарства усіх країн світу використовують класифікатори промисловості, сільського господарства, будівництві тощо.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.