Вибір технології

Вибір технології – комплекс критеріїв вибору технологи країнами, що розвиваються, в розвинутих державах світу. Такими критеріями є: 1) від сутність значних відмінностей капіталомісткості в різних секторах економіки, 2) можливість відтворення технології в місцевих умовах, 3) максимальна продуктивність нових технологій та мінімальні соціальні витрати на їх впровадження, 4) постійне вдосконалення процесу випуску нової продукції та ін.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.