Вибірка

Вибірка – частина сукупності економічних явищ, процесів об'єктів та їх показників, які відбирають для вивчення з метою отримання достовірних знань про всю сукупність.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.