Вибір місцерозташування підприємства

Вибір місцерозташування підприємства – рішення підприємця про місце виробництва майбутньої продукції залежно від місця джерел сировини, наявності й кваліфікації робочої сили, наявності та вартості енергії, стану транспортної системи, наявності та віддаленості ринків збуту, порядку використання вторинних відходів та їх транспортування, умов оподаткування тощо.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.