Біржові товари

Біржові товари – якісно однорідні й кількісно визначені товари, які повністю або частково продаються через біржі (товарні, валютні, біржі робочої сили). Кількісна визначеність товарів характеризується їх кількістю, розміром або вагою. Біржові товари також повинні відповідати такій вимозі, як можливість їхньої заміни іншим товаром з відповідної парти такому разі можна здійснювати торгівлю товарам без наявності їх. Жодний товар, його взірець, жодний цінний папір безпосередньо на біржі не представлений. Торгівля переважно ведеться певною кількістю одиниць стандартизованого (за кількісним! якісними параметрами) товару або цінних паперів без попереднього огляду взірців і стандартного опису за заздалегідь визначеними розмірами мінімальних партій.

 

Історично першими здійснювалися бірж угоди товарами (ще у Давньому Єгипті, в XVI ст. в Антверпені), а наприкінці XVIII ст. – цінними паперами. На початку XXI ст. існує така товарна спеціалізація бірж світу: кольорові метали – Лондонська, Нью-Йоркська, натуральний каучук – Нью-Йоркська, Лондонська, Амстердамська, Сінгапурська та ін., джут – Лондонська, Калькуттська, зерно – Вінніпезька, Лондонська, Чиказька, Ліверпульська, Роттердамська, Антверпенська та ін., рис – Амстердамська, Роттердамська, Міланська, цукор – Лондонська, Гамбурзька, Нью-Йоркська, кава – Нью-Йоркська, Лондонська, Ліверпульська, Роттердамська, Гамбурзька.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.