Учасники біржової торгівлі

Учасники біржової торгівлі – особи, які беруть участь у біржових операціях як члени біржі. Основний принцип функціонування фондової чи товарної біржі – принцип добровільної участі, тобто право членів біржі самостійно вирішувати питання про членство. Основні форми членства на біржі постійна тимчасова, денна. Згідно з ними визначається статус члена біржі, що регламентує участь у роботі виборних органів правління біржі, права на отримання комерційної інформації, розміщення реклами у виданнях, що належать біржі, тощо.

Провідне місце серед біржових учасників належить постійним членам, які мають право висувати своїх кандидатів для роботи в центральних органах правління біржі, користуються меншими ставками комісійних при укладанні та оформленні угод. Вони сплачують річний внесок за участь у роботі біржі, сума якого залежить від статусу біржі й коливається відповідно до стану загальної кон'юнктури в країні. Так, на Нью-Йоркській фондовій біржі наприкінці 80-х налічувалося 1366 членів, серед яких 1226 репрезентували 523 фірми, і лише 140 членів діяли від свого імені. Щоб стати членом біржі, потрібно внести від 500 до 700 тис. дол. і отримати кілька рекомендацій членів біржі. Членами фондової біржі с брокери (маклери), які діють як посередники, виконують операції за рахунок і за дорученнями своїх клієнтів. У США і Великобританії на фондовій біржі до 1987 діяли також ділери (джобери), які здійснювали спекулятивні операції за власний кошт, вступаючи в угоди між собою або з маклерами. Тимчасові члени купують право на участь у роботі біржі на рік або на 9 місяців. Вони не мають права висувати свої кандидатури в органи правління біржі, обмежені у доступі до її банків інформації, платять вищі комісійні при укладанні угод. Разові, або денні, відвідувачі купують гостьові квитки і мають право укладати на біржі угоди лише через брокера (маклера). Члени бірж України поділяються на постійних та разових. На деяких біржах постійними членами є її засновники, на інших – учасники біржових операцій, що беруть у них регулярну участь, сплативши річний внесок. Рядові члени купують для участі у біржових торгах одноразові квитки. Відповідно до біржового порядку в Україні, постійні члени бірж сплачують 1% комісійних від суми укладеної угоди, разові – 3%.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.