Кооперативна торгівля

Кооперативна торгівля – одна з форм торгівлі, яку здійснює споживча кооперація. В основі кооперативної торгівлі – групова, кооперативна форма власності. Засоби пайовиків у вигляді вступних і пайових внесків є основою створення й розвитку кооперативу. Кооперативна торгівля здійснюється переважно у сільській місцевості та селищах міського типу і в невеликих містах.

Наприкінці 90-х XX ст. споживча кооперація організовувала міські споживчі товариства і здійснювала торгівлю в містах не лише сільськогосподарською продукцією, закупленою і прийнятою на комісію за домовленими цінами, а й іншими товарами народного споживання.

За організаційною структурою кооперативна торгівля поділяють на оптову і роздрібну. Більшу частину прибутків кооперативна торгівля спрямовує на збільшення власних засобів. Керівництво торговельною та іншою діяльністю здійснюється колегіально на основі виборності керівних органів та їх звітності перед пайовиками або їхніми уповноваженими. До складу кооперативної торгівлі входить і торгівля, за якої купівля-продаж здійснюються безпосередньо між виробниками продукції та споживачами. Продавцями продукції є селяни, робітники і службовці (що мають присадибні ділянки), селянські спілки, колгоспи, фермерські господарства. Ціни на продукцію формуються залежно від попиту і пропозиції.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.