Дискримінація у зовнішній торгівлі

Дискримінація у зовнішній торгівлі – створення для юридичних і фізичних осіб однієї країни в їх торговельній діяльності на території іншої держави гірших умов, ніж ті, які створені юридичним особам іншої країни. Суперечить принципу ООН і ГАТТ/СОТ, на практиці постає як відмова окремій країні або низці країн у режимі найбільшого сприяння за одночасного надання його іншим країнам (як торговельним партнерам).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.