Дискримінація

Дискримінація – (лат. discriminatio – розрізнення, розділення) – ущемлення або позбавлення прав одних економічних суб'єктів (підприємств, держави, громадян) порівняно з іншими без законних на те підстав. Економічна дискримінація призводить до того, що певний суб'єкт опиняється у невигідному становищі. Формами дискримінації є низький рівень освіти та обмежені можливості в отриманні професійної підготовки бідними верствами населення, передусім національними меншинами, використання найманих працівників, насамперед жінок, негрів, мігрантів на несприятливих робочих місцях з важкими умовами праці, нерівність в оплаті робочої сили.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.