Вигода від торгівлі

Вигода від торгівлі – підвищення добро буту країни або світової економіки загалом внаслідок міжнародної торгівлі. Джерело вигоди від торгівлі – можливості посилення міжнародної спеціалізації виробництва та обмін товарами і послугами між країнами. За відсутності зовнішньої торгівлі промислово розвинутим країнам, за підрахунками фахівців, довелося б збільшити витрати виробництва у промисловості щонайменше у 1,5-2 рази.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.