Комісійна торгівля

Комісійна торгівля – форма торгівлі, за якої торговельні організації або підприємства беруть на себе функцію продажу товару за відповідну плату за дорученням певної організації чи особи. Комісійна торгівля сприяє вторинному перерозподілу і товарно-грошовому обміну матеріальних благ у сфері безпосереднього споживання. Наприкінці 90-х XX ст. оборот комісійної торгівлі мав тенденцію до зростання, а його частка продажу непродовольчих товарів зростала швидше, ніж загальний продаж. Виручка комісійної торгівлі (магазинів) – складова роздрібного товарообороту.

 

Комісійна торгівля – додаткове джерело, що не потребує випуску товарів, а збільшує роздрібний товарооборот. Вона залучає до товарообороту наявні у населення товарні ресурси (предмети споживання) без суттєвих матеріальних витрат і, у свою чергу, стимулює купівлю нових товарів, які населення купує за гроші, виручені від продажу зайвих, непотрібних речей і майна. Комісійна торгівля дає змогу відповідним групам сімей з низьким середнім доходом купувати дешевші товари. Питання вдосконалення комісійної торгівлі непродовольчими товарами мають і велике соціальне значення. За зростання товарної пропозиції, розширення асортименту, насиченості ринку частішає оновлення гардеробу, предметів споживання і створюються передумови для зростання обсягів товарообороту комісійної торгівлі непродовольчими товарами. У населення з різних причин накопичуються певні вироби, якими користувалися і які стали непотрібними, але за своїми властивостями (фізичними) придатні для подальшого використання. Трапляється, що покупець помилився у виборі товару і не користується ним. Такі предмети споживання можуть бути продані на речових ринках, але характер продажу і купівлі на них свідчить, що його послугами користується незначна кількість населення. Крім того, це призводить до обміну, який майже не контролює держава. У комісійній торгівлі держава за певну винагороду перебирає на себе функцію надання допомоги населенню з реалізації зайвих і невикористаних товарів. Нормативи забезпеченості населення торговими площами комісійних магазинів – 6 м на 1000 мешканців. Торгова площа в середньому на один магазин – 150–180 кв. м. У комісійній торгівлі з'явився значний і стійкий попит на недорогі меблі для дачних будинків. Через комісійну торгівлю є можливість реалізувати товари кустарного виробництва, індивідуальної трудової діяльності. Окремо виділяють комісійну торгівлю транспортними засобами, які зазнають швидкого морального старіння. У частини населення з'являється можливість і бажання придбати престижніші автомобілі й реалізувати морально застарілі, але придатні для експлуатації. Набуває подальшого розвитку комісійної торгівлі складною побутовою технікою, книжковою продукцією, хутром, антикваріатом, килимовими виробами. Великою популярністю у населення користується попереднє оцінювання товарів удома.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.