Ліквідаційна комісія

Ліквідаційна комісія – спеціальна комісія, яку створює власник підприємства або уповноважений ним орган разом з трудовим колективом для оцінки та реалізації майна, розрахунків з кредиторами, утримання дебіторської заборгованості, а також складання ліквідаційного балансу та звітів у разі припинення діяльності підприємства. Ліквідаційна комісія може також призначати судовий орган.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.