Ліквідність

Ліквідність – 1) можливість перетворення активів фірми, цінностей на готівку, 2) платоспроможність позичальника та його здатність забезпечити своєчасне виконання боргових зобов’язань, 3) спроможність ринку реалізувати цінні папери без ж істотної зміни цін.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.