Умовна заставна

Умовна заставна – заставна, за якою особа, яка передає право власності на майно, зберігає за собою право на його повернення.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.