Управлінські ігри

Управлінські ігри – ігрове моделювання, яке передбачає використання здатності людини імітувати поведінку інших людей у реальних ситуаціях конфлікту інтересів. Управлінські ігри – різновид імітаційних ігор, їх проводять з метою навчання і тренування, дослідження процесів прийняття рішень взагалі й управлінських зокрема. В основі сучасного ігрового моделювання – гра в шахи, що імітує битву двох армій. Цю гру та її модифікації успішно використовують для підготовки й аналізу військових операцій з середини XVII ст. Проведена у 1955 Мічиганським університетом конференція з військових ігор за участю військових та цивільних дослідницьких організацій і університетів довела їх високу ефективність.

Після Другої світової війни імітаційні ігри почали використовувати в політиці, соціологи, соціальній психологи, історії, в управлінні фірмами й регіонами. Першу таку гру для практичних занять з прийняття рішень в управлінні фірмою із застосуванням ЕОМ було розроблено в 1956 Американською асоціацією управління імітаційні ігри, зокрема управлінські, використовують у лабораторному експериментуванні, що особливо важливо в дослідженнях суспільних наук, які позбавлені натурних експериментів. Управлінські ігри ефективні на всіх рівнях – від шкіл до організацій, їх часто практикують в управлінні виробництвом для прогнозування й аналізу прийняття управлінського рішення. Важливим є залучення до гри осіб, які безпосередньо приймають управлінські рішення. За допомогою імітаційних ігор перевіряють існуючі гіпотези, створюють нові. Інструментарій ігрового моделювання дає змогу розробляти й адаптувати системи штучного інтелекту.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.