Фінансова інтеграція

Фінансова інтеграція – поступове зближення, уніфікація та об'єднання бюджетного процесу та бюджетного контролю кількох країн (гармонізація податкових систем, державних витрат тощо) в межах регіональних економічних об'єднань.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.