Валютна інтеграція

Валютна інтеграція – цілеспрямований процес поступового зближення та об'єднання валютної політики і валютних відносин країн-учасниць у межах регіональних економічних об'єднань.

Валютна інтеграція передбачає створення регіональних зон, у межах яких забезпечується відносно стійке співвідношення курсів національних валют або поступова заміна їх регіональною валютою, а також єдина валю і на політика щодо інших країн і спільне регулювання валютних відносин країн учасниць. Валютна інтеграція – передумова розвитку інтеграції інших сфер національної економіки. Створення багатосторонніх клірингових та неклірингових платіжних угод і союзів – об'єктивна передумова валютної інтеграції. Власне інтеграційний процес починається на стадії створення валютного союзу, країни-учасниці якого координують свою економічну політику і створюють відповідні спільні інститути для зменшення взаємних відхилень курсів власних валют і переходу до регіональної валюти. Валютна інтеграція дає змогу країнам-учасницям проводити спільну валютну політику щодо інших країн та координувати грошово-кредитну політику всередині регіону.

 

Визначальними складовими валютної інтеграції найрозвинутіших валютних об'єднань є:

  • домовленість підтримувати ринковий курс власної валюти в межах узгодженого паритету,
  • використання як парите і у валюти країн-учасниць авторитетної національної валюти або міжнародної розрахункової одиниці, обчисленої на основі кошика валют,
  • створення спільного фонду для надання у разі необхідності кредитів країнам-учасницям для підтримання курсу власної валюти,
  • заснування міждержавного органу для грошово-кредитного та валютного регулювання.

Одним із можливих напрямів валютної інтеграції для України є створення в перспективі платіжного союзу з країнами СНД.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.