Валютний код

Валютний код – код, який використовують для ідентифікації валюти між учасниками міжнародних торговельних відносин (фізичних та юридичних осіб) під час здійснення митних процедур.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.