Код бухгалтерського рахунка

Код бухгалтерського рахунка – це умовне цифрове позначення рахунка, використовується замість словесного позначення для полегшення бухгалтерських записів. Серед рахунків бухгалтерського обліку синтетичні рахунки мають серійний спосіб кодування двозначними цифрами від 01 до 99, а субрахунки – тризначними цифрами, з яких перші дві означають код (номер) синтетичного рахунка, а третя – номер субрахунку.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.