Компенсація моральної шкоди (збитку)

Компенсація моральної шкоди (збитку) – грошове відшкодування в судовому порядку порушником особі, яка зазнала фізичних або моральних страждань внаслідок дій, що порушують її особисті майнові права, або в разі зазіхання на належні їй нематеріальні блага.

 

Компенсація моральної шкоди (збитку) є нормою для будь-якої правової системи. У контрактному праві має обмежене застосування, за винятком окремих випадків, коли умови контракту передбачають моральні збитки як наслідок порушення умов контракту (відмова везти пасажирів, відмова у послугах туристам тощо). Розмір компенсації моральної шкоди (збитку) залежить від ступеня провини порушника та інших обставин, а також фізичних і моральних страждань, пов'язаних з індивідуальними особливостями особи, якій заподіяно збиток. Компенсація моральної шкоди (збитку) здійснюється, коли шкоду заподіяно джерелом підвищеної небезпеки, внаслідок незаконного осудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, у разі незаконного взяття під варту чи підписки про невиїзд, незаконного адміністративного покарання у вигляді арешту або виправних робіт, розповсюдженням інформації, яка принижує честь, гідність, ділову репутацію тощо.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.