Збиток

Збиток – 1) непередбачені витрати втрата майна і грошей, недоотримана вигода, 2) шкода, заподіяна діяльністю, діями одного господарського суб'єкта іншим суб'єктам або довкіллю, людям. Розрізняють збитки майнові (втрата майна юридичними і фізичними особами внаслідок заподіяння шкоди або невиконання взятих на себе зобов'язань) і моральні (ущемлення прав, образа честі й гідності, підрив репутації, заподіяні протиправними діями інших осіб).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.