Валютна каса

Валютна каса – сукупність надходжень і платежів країни в іноземній валюті. Складається з готівки на рахунках та депозитів. В Україні валютні каси поділяють на вільно конвертовані валюти, валюти з обмеженою конвертованістю, які обмінюються на інші валюти з певним обмеженням, та неконвертовані валюти, що не обмінюються на інші валюти і курси яких не котируються і не визначаються Національним банком України.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.