Касова угода

Касова угода – основний документ, яким визначено двосторонні зобов'язання, їх фінансову відповідальність з конкретними розмірами відсоткових ставок плати за послуги, що надаються банками, включно. Розрахунково-касове обслуговування підприємств, організацій, установ здійснюється банками тільки на підставі оформлених у встановленому порядку договорів і угод. У касовій угоді передбачено предмет угоди, відповідальність, умови розрахунків, зобов'язання, поштові адреси та банківські реквізити сторін. Касову угоду складають у двох ідентичних примірниках, по одному для кожної сторони, засвідчують підписами керівників підприємств та печатками.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.