Касова готівка

Касова готівка – гроші, наявні в касах підприємств організацій, кредитних та інших закладів. Касова готівка підприємств, організацій складається з ви ручки, коштів, отриманих з банків, та ін. Виручку й інші надходження здають у банк. Згідно з Положенням НБУ про безготівкові розрахунки у господарському обігу України від 24.V.1993, суб’єкти господарської діяльності повинні здійснювати всі платежі з рахунків у безготівковій формі, за винятком випадків, коли готівка отримана з установ банків підприємствами для розрахунків з населенням (оплата праці, грошові виплати та заохочення, інші виплати населенню, що не входять до складу коштів спрямованих на споживання, допомогу, компенсації, гонорари, стипендії, пенсії витрати на відрядження закупівлю сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, тваринницької та рослинницької сировини, дикорослих плодів і ягід, лікарських рослин, склотари, брухту, страхові відшкодування тощо у розмірах, відповідно до чинних нормативних актів).

Отримана з банку готівка повинна витрачатися лише на визначені цілі. Щоденний залишок каси га норми витрачання готівки з виручки лімітовані. Підприємства, організації можуть мати у своїй касі готівку в межах лімітів залишку готівки в касі й використовувати її з виручки в межах норм. Ліміти залишку готівки в касі встановлюють щороку і в разі потреби переглядають для підприємств – установи банків за участю керівників цих підприємств організацій для колективних сільськогосподарських підприємств – керівники цих підприємств за погодженням з відповідною установою банку. Колективні сільськогосподарські підприємства самостійно визначають розмір готівки, яку можна постійно тримати в їх касах, як це передбачено статтею 17 Закону України «Про колективні сільськогосподарські підприємства» від 14.II.1992 і постановою Правління Національного банку України від 10.III.1995 «Про внесення змін і доповнень до «Порядку ведення касових операцій у народному господарстві України» та до «Тимчасового положення щодо встановлення ліміту залишку готівки в касі, норм витрачання грошей з виручки, термінів і порядку здавання виручки підприємствами, організаціями, установами і колективними сільськогосподарськими підприємствами». Цю готівку колективне сільськогосподарське підприємство може витрачати на будь-які поточні потреби. Крім того, КСП можуть накопичувати в касі готівку протягом 5 днів для оплати праці, стипендій, допомоги за соціальним страхуванням.

Без обмеження норм дозволено витрачати готівку з виручки:

  • підприємства та організації роздрібної торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування незалежно від форм власності – на оплату праці працівників їдалень, магазинів, буфетів та інших торговельних підприємств у межах коштів, спрямованих на споживання;
  • сільські та районні споживчі товариства, що не мають у своєму складі галузевих об’єднань, – на виплату заробітної плати працівникам апарату управління товариством, а також працівникам підвідомчих підприємств і організацій, які не перебувають на господарському розрахунку (пекарень, складів, баз, перукарень тощо) в межахкоштів, виділених на споживання.

Касова готівка установ банків, що є їх оборотною касою, складається з виручки, зданої підприємствами, організаціями, які обслуговує цей банк. За потреби касова готівка поповнюється з резервних фондів і використовується для виплат підприємствам, організаціям. Залишок її також лімітується. Понадлімітні залишки на кінець операційного дня перераховують до резервних фондів. Впродовж операційного дня касова готівка знаходиться у касирів операційних кас, по його закінченні її здають завідуючому касою для зберігання у грошовій коморі. Залишок касової готівки ощадних кас, необхідний для щоденних операцій, також лімітується. Суми, що перевищують ліміт, ощадкаси щодня здають або пересилають до центральної ощадкаси району. За потреби ощадні каси отримують підкріплення з комерційних банків.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.