Безготівкові розрахунки

Безготівкові розрахунки – платежі без готівки, тобто перерахування банком сум з рахунків платників на рахунок отримувачів або зарахування взаємних вимог підприємств і громадських організацій. Безготівкові розрахунки – складова грошового обігу. Вони ґрунтуються на таких принципах розрахунки проводяться, як правило, після випуску товарів і надання послуг, тільки через банк і під його контролем, тільки за згодою платника, платежі здійснюють тоді, коли на рахунку платника є вільні кошти або він має право на одержання кредиту.

 

Організація безготівкових розрахунків повинна відповідати таким вимогам:

  • забезпечувати своєчасність платежу за реалізовані товари і послуги,
  • створювати умови для взаємного контролю платників і одержувачів коштів за дотриманням розрахункової та договірної дисципліни, а також для банківського контролю за учасниками розрахунків,
  • не допускати позапланового перерозподілу коштів у процесі розрахунків,
  • сприяти зближенню моментів отримання та оплати товарно-матеріальних цінностей.

Способи безготівкових розрахунків перерахування коштів з розрахункового (поточного) рахунку платника на рахунок одержувача в банку, зарахування взаємних вимог.

Розрізняють безготівкові розрахунки міжміські та міські. Міжміські безготівкові розрахунки – розрахунки між постачальниками і покупцями, яких обслуговують установи банків, що знаходяться в різних населених пунктах. Міські – розрахунки між постачальником і покупцями, яких обслуговує одна (або різні) установи банку в межах одного міста (незалежно від місцезнаходження організації). Міжміські безготівкові розрахунки поділяють на розрахунки за місцем покупця і за місцем постачальника.

Залежно від сфери застосування безготівкові розрахунки поділяють на розрахунки за товарні операції (за товарно-матеріальні цінності, надані послуги й виконані роботи) та розрахунки за нетоварні операції (перерахування податків та інші платежі до бюджету, одержання й повернення позичок тощо).

За характером розрахункових документів розрізняють такі форми безготівкових розрахунків: розрахунки платіжними вимогами, розрахунки платіжними дорученнями, розрахунки платіжними вимогами-дорученнями, розрахунки чеками, акредитивна й вексельна форми розрахунків. Всі розрахунки підприємств (у т.ч. платежі до бюджету і виплата заробітної плати)проводять у календарній черговості надходження розрахункових документів (настання термінів платежів).

Переважна більшість безготівкових розрахунків здійснюється між підприємствами, організаціями та установами, незначна частка безготівкових розрахунків – безготівкові розрахунки населення.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.