Взаємні розрахунки

Взаємні розрахунки – спосіб здійснення розрахунків між підприємствами, організаціями, фірмами, кожна з яких повинна здійснити платежі іншій, оскільки має заборгованість. Сутність взаємних розрахунків полягає у взаємному погашенні боргів без перерахування готівки, а кожна зі сторін отримує лише різницю платіжної суми, яка не покривається зарахуваннями.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.