Касовий ордер

Касовий ордер – грошовий документ, яким оформляють прийняття та видачу готівкових грошей касами підприємств, організацій, банків. Готівкові гроші приймають у касу за прибутковим касовим ордером типового зразка, підписаним головним (старшим) бухгалтером або уповноваженою на те особою. Прибуткові касові документи виписують в одному або двох примірниках (під копіювальний папір). Записи роблять з великої літери обов'язково з початку рядка, чітко, без скорочень, вільне місце перекреслюють. В ордерах, об'явах, квитанціях виправлення не допускаються. В інших документах помилки виправляють закресленням та написанням угорі правильно тексту або цифри. Всі виправлення засвідчуються підписом працівника, що зробив їх, а в разі потреби – і працівниками, які контролюють цю операцію. Прибуткові каси банків здійснюють приймання і перерахування готівки протягом операційного дня.

 

Гроші приймають за такими документами:

  • від підприємств, об'єднань, організацій, установ у сплату будь-яких платежів за об'явами з видачею квитанцій, при внесенні громадянами грошей до вкладів також за об'явами на внесення готівки або за прибутковими ордерами,
  • всі інші надходження грошей, у т.ч. від працівників банку, – за прибутковими касовими ордерами з видачею підписаних касиром копій прибуткових касових ордерів з відбитком печатки касира.

Видача грошей із кас підприємствам, організаціям, установам здійснюється тільки за грошовими чеками встановленої форми; індивідуальним позичальникам, які отримують позики в банку, вкладникам і пенсіонерам – за видатковим касовим ордером й видатковими ордерами. Так само оформляють видачу грошей на витрати для утримання апарату управління та інші витрати банків.

Видаткові, прибуткові касові ордери засвідчуються підписами посадових осіб, які мають право дозволити видати гроші згідно із зразками в банку. У видатковому касовому ордері цифрами та прописом вказують суму грошей, яку потрібно отримати в банку, заповнюють графи із зазначенням паспортних даних (або інших документів), що посвідчують особу отримувача грошей, ставлять власний підпис. Одразу ж після отримання грошей або їх видачі касовий ордер підписує касир, він також погашає документи із зазначенням здійснити касові операції Касові ордера і касовий звіт касир здає до бухгалтерії під розписку в касовій книзі.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.